Planavimo dokumentai

 • 2023-2025 m. strateginis planas     
 • 2024 m. veiklos planas    
 • Lopšelio-darželio ,,Liepaitė" tarybos 2024 m. veiklos planas     
 • Mokytojų tarybos planas 2024 m.    
 • Mokytojų metodinės grupės 2024 m. planas    
 • Kvalifikacijos tobulinimo planas 2024 m.    
 • Metodinių priemonių įsigijimo planas 2024 m.    
 • Renginių saviraiškos ir kūrybiškumo ugdymui planas 2024 m.   
 • Pedagoginės priežiūros planas 2024 m.    
 • Vaiko gerovės komisijos planas 2024 m.    
 • Bendradarbiavimo su socialiniais partneriais 2024 m. planas   
 • Bendradarbiavimo su tėvais/globėjais 2024 m. planas   
 • Hits: 0

Telefonai

+370 451 53 507; +370 451 51 629

El. paštas

liepaite@pasvalys.lt

Adresas

Vilties g. 10 Pasvalys 39133

Apie mus

Pasvalio lopšelis-darželis „Liepaitė" ikimokyklinio ugdymo įstaiga. Įkurta 1978 m. vasario mėn.

Kita