Priešmokyklinis ugdymas

Priešmokyklinis ugdymas privalomas nuo 2016 m. rugsėjo 1 d.

Priešmokyklinio ugdymo tikslas - užtikrinti optimalią vaiko raidą, atsižvelgiant į jo asmens unikalumą ir ugdymo poreikius, padėti pasirengti sėkmingai mokytis mokykloje. 

Minimali programos trukmė - 160 dienų.

Programa

 Priešmokyklinio ugdymo programa (nuo 2022-09-01)   

Priešmokyklinio ugdymo kompetencijų tvarkos aprašas   

Jei vaikas pagal priešmokyklinio ugdymo programą pradėjo ugdytis, kai jam tais kalendoriniais metais buvo 5 metai, tai vadovaujantis Vaiko ugdymo ir ugdymosi poreikių, pažangos įvertinimo tvarkos aprašu, įvertinus vaiko ugdymo ir ugdymosi poreikių, pažangą, priešmokyklinis ugdymas gali trukti dvejus metus.

Priešmokyklinukai ugdomi pasitelkiant priemonių komplektą ,,EMIS". Į priešmokyklinį ugdymą integruojami užsiėmimai „KŪBYBOS LABORATORIJOJE":  Numicon, STEAM, dailė, terapija, LEGO® Education, informacinių technologijų veiklos. Taip pat priešmokyklinukams vyksta meninio ugdymo, kūno kultūros, ankstyvojo anglų kalbos ugdymo užsiėmimai. Į priešmokyklinio ugdymo programą integruojama socialinio emocinio ugdymo programa „Zipio draugai". 

  • Hits: 0

Telefonai

+370 451 53 507; +370 451 51 629

El. paštas

liepaite@pasvalys.lt

Adresas

Vilties g. 10 Pasvalys 39133

Apie mus

Pasvalio lopšelis-darželis „Liepaitė" ikimokyklinio ugdymo įstaiga. Įkurta 1978 m. vasario mėn.

Kita