Komisijos

Vaiko gerovės komisija

 Vaiko gerovės komisija

LOPŠELIO-DARŽELIO ,,LIEPAITĖ" VAIKO GEROVĖS KOMISIJA

  • 1. Loreta Kavaliauskienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui - komisijos pirmininkė;
  • 2. Aušra Juzefovičienė, priešmokyklinio ugdymo mokytoja - komisijos pirmininko pavaduotoja;
  • 3. Stasė Bagdonienė, priešmokyklinio ugdymo mokytoja - komisijos narė;
  • 4. Aistė Kunskaitė, logopedė - komisijos narė;
  • 5. Odeta Valantinaitė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja - komisijos narė;
  • 6. Ritutė Milašienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja – komisijos narė;
  • 7. Ingrida Mėkelienė,  ikimokyklinio ugdymo vyr. mokytoja - komisijos sekretorė.
  • Hits: 0

Telefonai

+370 451 53 507; +370 451 51 629

El. paštas

liepaite@pasvalys.lt

Adresas

Vilties g. 10 Pasvalys 39133

Apie mus

Pasvalio lopšelis-darželis „Liepaitė" ikimokyklinio ugdymo įstaiga. Įkurta 1978 m. vasario mėn.

Kita