KONKURSAS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJO UGDYMUI PAREIGOMS UŽIMTI

Konkursą skelbia: lopšelis-darželis „Liepaitė“, biudžetinė įstaiga, Vilties g. 10, LT-39133 Pasvalys, tel.: 8 451 51 629. Duomenys kaupiami ir saugomi juridinių asmenų registre, kodas 190623051.

1 etatas, pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas 5,76-10,48 (pareiginės algos baziniais dydžiais)

 Pareigybė 

Kvalifikaciniai reikalavimai pretendentams:

1. turėti ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį išsilavinimą su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintą išsilavinimą arba aukštąjį koleginį išsilavinimą su profesinio bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintą išsilavinimą;

2. atitikti bent vieną iš šių reikalavimų:

2.1. turėti pedagogo kvalifikaciją, ne mažesnį kaip 3 metų pedagoginio darbo stažą;

2.2. turėti magistro kvalifikacinį laipsnį, pedagogo kvalifikaciją ir ne mažesnį kaip 2 metų pedagoginio darbo stažą;

2.3. turėti ne mažesnę kaip 3 metų profesinės veiklos, kuri atitinka VI ar aukštesnį kvalifikacijų lygį pagal Lietuvos kvalifikacijų sandaros aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. gegužės 4 d. nutarimu Nr. 535 „Dėl Lietuvos kvalifikacijų sandaros aprašo patvirtinimo“, patirtį ir švietimo vadybos kvalifikacinį laipsnį;

3. turėti ne mažesnę kaip 1 metų vadovavimo asmenų grupei (grupėms) patirtį;

4. ne žemesniu kaip B1 kalbos mokėjimo lygiu (pagal Bendruosius Europos kalbų metmenyse nustatytą ir apibūdintą šešių kalbos mokėjimo lygių sistemą) mokėti bent vieną iš trijų Europos Sąjungos darbo kalbų (anglų, prancūzų, vokiečių);

5. gerai mokėti lietuvių kalbą, jos mokėjimo lygis turi atitikti Valstybinės kalbos mokėjimo kategorijų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. gruodžio 24 d. nutarimu Nr. 1688 „Dėl valstybinės kalbos mokėjimo kategorijų patvirtinimo ir įgyvendinimo“, reikalavimus;

6. išmanyti Lietuvos Respublikos darbo kodeksą, Lietuvos Respublikos švietimo įstatymą, Jungtinių tautų vaiko teisių konvenciją, teisės aktus, reglamentuojančius švietimo sistemą, ikimokyklinių ugdymo įstaigų veiklą ir priešmokyklinį vaikų ugdymą;

7. išmanyti Dokumentų rengimo taisykles, Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisykles, mokėti dirbti su Microsoft Office programiniu paketu (MS Word, Excel, Outlook, Internet Explorer).

  Pretendentų atrankos būdas- pokalbis.

 Dokumentai, kuriuos reikia pateikti:

1. Asmens dokumento kopija.
2. Išsilavinimą patvirtinančio dokumento kopija.
3. Gyvenimo aprašymas (CV).
4. Pretendento anketa (pretendentams į darbuotojo pareigas)-portale.

 Pretendentų dokumentai priimami 14 kalendorinių dienų po konkurso paskelbimo Pasvalio lopšelio-darželio ,,Liepaitė" ir VTD interneto svetainėse.  Dėl pateiktų dokumentų patikslinimo ar papildymo, terminas gali būti pratęstas 5 kalendorinėms dienoms, jeigu pretendentai yra papildomai paklausiami dėl papildomų duomenų pateikimo.

 Dokumentai priimami iki 2020 m. lapkričio 26 d. (įskaitytinai) Valstybės tarnybos portale  

 Informacija apie skelbiamą konkursą suteikiama telefonais 8 650  86 112, 8 451  53 507, el. paštu Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį. 

 

 

Peržiūros: 3178