LAISVOS VIETOS 2019-2020 m.m. IKIMOKYKLINĖSE IR PRIEŠMOKYKLINĖSE GRUPĖSE 

 1 bendroji ikimokyklinė

,,SKRUZDĖLIUKŲ" grupė

2016, 2017 metų gimimo

Auklėtojos: Ineta, Ingrida 

 Laisvų vietų -0

 2 bendroji ikimokyklinė 

,,PELĖDŽIUKŲ" grupė

2017 metų gimimo

Auklėtojos: Ritutė, Irena K.

 Laisvų vietų -0

 3 bendroji ikimokyklinė

,,NYKŠTUKŲ" grupė

2016 metų gimimo

Auklėtojos: Marytė, Ingrida, Laima 

 Laisvų vietų -0

 4 bendroji ikimokyklinė

,,KIŠKUČIŲ" grupė

2015,2016 metų gimimo

Auklėtojos: Stasė V., Laima 

Laisvų vietų -0

5 bendroji ikimokyklinė

,,SAULUČIŲ" grupė

2015 metų gimimo

 Auklėtojos: Ritutė B., Odeta, Irena K.

 Laisvų vietų - 0

 6 bendroji ikimokyklinė

,,MEŠKIUKŲ" grupė 

2014, 2016 metų gimimo   Auklėtojos: Jadvyga, Laima, Valda  Laisvų vietų-0 

 7 bendroji ikimokyklinė

,,BORUŽIUKŲ" grupė

 2014, 2015 metų gimimo  Auklėtojos: Irena T., Valda   Laisvų vietų-0 

 8 mišri priešmokyklinė

,,DRUGELIŲ" grupė

2013, 2014 metų gimimo

 Priešmokyklinio ugdymo pedagogė Stasė Bagdonienė

Ikimokyklinio ugdymo pedagogas Odeta Valantinaitė

 Laisvų vietų-1

  

Peržiūros: 6156