Informuojame, kad kovo 10 d. priešmokyklinio ugdymo vaikams, kurie nelankė lopšelio-darželio ,,Liepaitė" vasario 22-26, kovo 1-5 dienomis, bus išduodami maisto daviniai mokinių tėvams (globėjams, rūpintojams). Išsamesnę informaciją suteiks priešmokyklinių grupių pedagogai. 

Peržiūros: 236