Informuojame, kad kovo 4 d. priešmokyklinio ugdymo vaikams, kurie nelankė lopšelio-darželio ,,Liepaitė" vasario 1-12 dienomis, kovo 4 d. bus išduodami maisto daviniai mokinių tėvams (globėjams, rūpintojams). Išsamesnę informaciją suteiks priešmokyklinių grupių pedagogai. 

Peržiūros: 143