Priešmokyklinis ugdymas

Atnaujinta: Antradienis, 2020 m. rugsėjo 8 d.

Priešmokyklinis ugdymas privalomas nuo 2016 m. rugsėjo 1 d.

Priešmokyklinio ugdymo tikslas - užtikrinti optimalią vaiko raidą, atsižvelgiant į jo asmens unikalumą ir ugdymo poreikius, padėti pasirengti sėkmingai mokytis mokykloje. 

 

PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO ORGANIZAVIMAS

 Priešmokyklinis ugdymas vykdomas pagal švietimo ir mokslo ministro patvirtintą Priešmokyklinio ugdymo bendrąją programą. Daugiau informacijos

PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMA

PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO PLANAS 2020-2021 M.M.

Dėl nemokamo maitinimo (pietų) priešmokyklinukams 

ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRO ĮSTATYMAI, ĮSAKYMAI

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRO ĮSAKYMAS DĖL PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO 2013 m. lapkričio 21 d. Nr. V-1106. Galiojanti suvestinė redakcija (nuo 2018-02-06)

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRO ĮSAKYMAS DĖL REIKALAVIMŲ MOKYTOJŲ KVALIFIKACIJAI APRAŠO PATVIRTINIMO 2014 m. rugpjūčio 29 d. Nr. V-774 Galiojanti suvestinė redakcija (nuo 2019-09-01)

PRIEŠMOKYKLINUKŲ ATOSTOGOS

 

 ĮSAKYMAS DĖL PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO VAIKAMS PAVASARIO ATOSTOGŲ GRAFIKO PAKEITIMO PATVIRTINIMO 2020 m. kovo 13 d. Nr. DV-20 Pasvalys

 

Atostogos Prasideda Baigiasi
Rudens atostogos 2019-10-28 2019-10-31
Žiemos (Kalėdų) 2019-12-23 2020-01-03
Žiemos 2020-02-17 2020-02-21
Pavasario (Velykų) 2020-04-14 2020-04-17
Vasaros 2020-06-01 2020-08-31

 

PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO ORGANIZAVIMAS LOPŠELYJE-DARŽELYJE ,,LIEPAITĖ"

  Priešmokyklinukai ugdomi pasitelkiant priemonių komplektą ,,OPA PA ". (Daugiau informacijos)

 Į priešmokyklinį ugdymą integruojami užsiėmimai KODĖLČIUKŲ KŪBYBOS LABORATORIJOJE.

Priešmokyklinėse grupėse vykdoma ZIPIO PROGRAMA (daugiau informacijos)

 Vyksta ,,OPA PA" interaktyvios pamokėlės, informacinių technologijų panaudojimas ugdymo procese

 Į priešmokyklinį ugdymą integruojami lopšelio-darželio ,,Liepaitė" projektai (daugiau informacijos)