Meninis ugdymas

Atnaujinta: Antradienis, 12 Vasario 2019

MENINIO UGDYMO UŽSIĖMIMAMS VADOVAUJA MENINIO UGDYMO PEDAGOGĖ GINTARĖ BAGDONAVIČIŪTĖ.

 

  Lankstinukas ,,MUZIKOS, ŠOKIO, VAIDYBOS RAIŠKA IKIMOKYKLINIAME AMŽIUJE"