Atnaujinta: Ketvirtadienis, 24 Sausio 2019

LAISVOS VIETOS 2018-2019 m.m. IKIMOKYKLINĖSE IR PRIEŠMOKYKLINĖSE GRUPĖSE 

 1 bendroji ikimokyklinė

,,SKRUZDĖLIUKŲ" grupė

2016 metų gimimo

Auklėtojos: Marytė Grigaliūnienė, Ingrida Mėkelienė

 Laisvų vietų -0

 2 bendroji ikimokyklinė 

,,PELĖDŽIUKŲ" grupė

2015 - 2016 metų gimimo

Auklėtojos: Stasė Valickaitė, Laima Šatienė

 Laisvų vietų -0

 3 bendroji ikimokyklinė

,,SAULUČIŲ" grupė

2015 metų gimimo

 Auklėtojos: Ritutė Bulkienė, Ingrida Mėkelienė, Odeta Valantinaitė

 Laisvų vietų -0

 4 bendroji ikimokyklinė

,,KIŠKUČIŲ" grupė

2014 - 2015 metų gimimo

 Auklėtojos: Irena Tekutienė, Aurelija Valiukaitė, Ingrida Mėkelienė

Laisvų vietų -0

5 bendroji ikimokyklinė

,,MEŠKIUKŲ" grupė

2013 -2014 metų gimimo

 Auklėtojos: Jadvyga Račkienė, Laima Šatienė, Irena Kuodienė

 Laisvų vietų - 0

 6 bendroji priešmokyklinė

,,NYKŠTUKŲ" grupė 

2012 metų gimimo   Auklėtojos: Ritutė Milašienė, Irena Kuodienė   Laisvų vietų-0 

 7 mišri priešmokyklinė

,,DRUGELIŲ" grupė

2012-2013 metų gimimo

 Priešmokyklinio ugdymo pedagogė Stasė Bagdonienė

Ikimokyklinio ugdymo pedagogas Odeta Valantinaitė

 Laisvų vietų-1