Apdovanojimai

Atnaujinta: Penktadienis, 13 Kovas 2020

PADĖKOS, APDOVANOJIMAI LOPŠELIO-DARŽELIO ,,LIEPAITĖ" BENDRUOMENEI

 

  KAUNO LOPŠELIO-DARŽELIO ,,RASYTĖ", KAUNO PEDAGOGŲ KVALIFIKACIJOS CENTRO PADĖKA UŽ DALYVAVIMĄ TARPTAUTINIAME RENGINYJE ,,KNYGOS SAVAITĖ" SKIRTĄ EUROPOS LOGOPEDO DIENAI PAMINĖTI

2019 m.

VILNIAUS LOPŠELIO-DARŽELIO ,,SADUTĖ" DIREKTORĖS PADĖKA UŽ KŪRYBINGĄ DALYVAVIMĄ RESPUBLIKINĖJE IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO AMŽIAUS VAIKŲ STEAM KŪRYBINĖ LABORATORIJA: ,,OBUOLYS IR JO DRAUGAI" DARBŲ PARODOJE


SVEIKATIADOS PROJEKTO VADOVĖS LAUROS BLAŽEVIČIŪTĖS PADĖKA ,,SVEIKATIADOS IŠŠŪKIO-NEI DIENOS BE MANKŠTOS!" LAIMĖTOJAMS


PADĖKA UŽ DALYVAVIMĄ PASVALIO MARIAUS KATILIŠKIO VIEŠOJOJE BIBLIOTEKOJE VYKUSIOJE VAIKŲ PIEŠINIŲ PARODOJE ,,MANO MIESTAS-GRAŽIAUSIAS!"


KUPIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS KULTŪROS CENTRO PADĖKA UŽ DALYVAVIMĄ VAIKŲ, JAUNUČIŲ, JAUNIŲ IR JAUNIMO PRAMOGINIŲ ŠOKIŲ KONKURSE ,,RUDENS PALETĖ 2019"


EMSI padėka už dalyvavimą vaikų piešinių konkurse ,,ARTĖJANČIOS KALĖDOS IR NAUJIEJI METAI MANO NAMUOSE, MIESTELYJE IR LIETUVOJE


 2019 M. RUGSĖJO MĖN. ASOCIACIJOS ,,GYVOJI PLANETA" VADOVĖ RIGONDA BUČIENĖ, PROJEKTO VADOVĖ DALIA SKVIRECKIENĖ ĮTEIKĖ PASVALIO LOPŠELIUI-DARŽELIUI ,,LIEPAITĖ" #PEACEDAY193 TAIKOS MEDITACIJOS DIPLOMĄ. NAMAMS, KURIUOSE PUOSELĖJAMA TAIKA


PASVALIO RAJONO SAVIVALDYBĖS MERAS GINTAUTAS GEGUŽINSKAS APDOVANOJO PADĖKOS RAŠTU PASVALIO LOPŠELIO-DARŽELIO ,,LIEPAITĖ" BENDRUOMENĘ UŽ SUTELKTĄ VEIKLĄ, KURIANT EDUKACINES ERDVES


LIETUVOS VAIKŲ IR JAUNIMO CENTRO DIREKTORIUS VALDAS JANKAUSKAS (DARNI MOKYKLA) APDOVANOJA PASVALIO LOPŠELĮ-DARŽELĮ ,,LIEPAITĖ" AUKSINIU SERTIFIKATU UŽ 2018-2019 METAIS ĮGYVENDINTAS VEIKLAS


LIETUVOS TAUTINIO OLIMPINIO KOMITETO PREZIDENTĖS DAINOS GUDZINEVIČIŪTĖS  PASIRAŠYTAS DIPLOMAS PASVALIO LOPŠELIO-DARŽELIO ,,LIEPAITĖ" KOMANDAI 2019 M. RESPUBLIKINIO IKIMOKYKLINIŲ UGDYMO ĮSTAIGŲ PROJEKTO ,,LIETUVOS MAŽŲJŲ ŽAIDYNĖS" FINALININKEI


MaFA SERTIFIKATAS. UŽ DALYVAVIMĄ FUTBOLIUKO PROJEKTE IR INDĖLĮ SKATNANT AKTYVŲ BEI SPORTIŠKĄ GYVENIMO BŪDĄ KASDIENĖJE VEIKLOJE ĮTRAUKIANT VAIKUS Į SPORTINES BEI EDUKACINES FUTBOLO VEIKLAS ( dalyvavusios pedagogės J. Račkienė, O. Valantinaitė, R. Milašienė, S. Bagdonienė)


 TARPTAUTINIŲ GAMTOSAUGINIŲ MOKYKLŲ PROGRAMOS SERTIFIKATAS ĮTEIKIAMAS PASVALIO LOPŠELIUI-DARŽELIUI ,,LIEPAITĖ" UŽ PASIEKIMUS DARNAUS VYSTYMOSI ŠVIETIMO SRITYJE IR KRYPTINGĄ ĮSTAIGOS BEI VISUOMENĖS APLINKOSAUGINIO VAIDMENS STIPRINIMĄ.


 VILNIAUS LOPŠELIO-DARŽELIO ,,SAKALĖLIS" PADĖKA LOPŠELIO-DARŽELIO ,,LIEPAITĖ" PEDAGOGĖMS LAIMAI ŠATIENEI IR AISTEI TAMOŠIŪNIENEI UŽ DALYVAVIMĄ RESPUBLIKINIAME IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO AMŽIAUS VAIKŲ EKOLOGINIAME PROJEKTE ,,PRISIKĖLIAU ŽAIDIMUI"


  LIETUVOS VAIKŲ IR JAUNIMO CENTRO DIREKTORIUS VALDAS JANKAUSKAS PAŽYMI, KAD PEDAGOGĖS R. MILAŠIENĖ, J. RAČKIENĖ, A. VALIUKAITĖ, S. VALICKAITĖ DALYVAVO RESPUBLIKINIAME RENGINYJE METODŲ MUGĖ ,,ŽAIDIMŲ VAIVORYKŠTĖ" IR PRISTATĖ PRIEMONĘ ,,KAMUOLYS"


 LIETUVOS VAIKŲ IR JAUNIMO CENTRO DIREKTORIUS VALDAS JANKAUSKAS DĖKOJA LOPŠELIUI-DARŽELIUI ,,LIEPAITĖ" UŽ PASIRYŽIMĄ DARYTI GERUS DARBUS ŠALIA ESANTIEMS, SIEKIANT KURTI DRAUGIŠKESNĮ IR JAUKESNĮ PASAULĮ MUMS VISIEMS. UŽ DALYVAVIMĄ SOCIALINĖJE AKCIJOJE ,,UŽKRĖSK GERUMU".


LIETUVOS TAUTINIO OLIMPINIO KOMITETO PREZIDENTĖS DAINOS GUDZINEVIČIŪTĖS  PASIRAŠYTAS DIPLOMAS PASVALIO LOPŠELIO-DARŽELIO ,,LIEPAITĖ" KOMANDAI 2019 M. RESPUBLIKINIO IKIMOKYKLINIŲ UGDYMO ĮSTAIGŲ PROJEKTO ,,LIETUVOS MAŽŲJŲ ŽAIDYNĖS" II-OJO ETAPO LAUREATEI


LIETUVOS TAUTINIO OLIMPINIO KOMITETO PREZIDENTĖS DAINOS GUDZINEVIČIŪTĖS  PASIRAŠYTAS DIPLOMAS UŽ DALYVAVIMĄ 2019 M. RESPUBLIKINIAME IKIMOKYKLINIO UGDYMO ĮSTAIGŲ PROJEKTE ,,LIETUVOS MAŽŲJŲ ŽAIDYNĖS"


 PASVALIO SPECIALIOSIOS MOKYKLOS PADĖKA UŽ KŪRYBINGĄ DALYVAVIMĄ RESPUBLIKINĖJE PIEŠINIŲ PARODOJE, SKIRTOJE PASAULINEI ŽEMĖS DIENAI


              PASVALIO RAJONO SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO PAGALBOS TARNYBA DĖKOJA ,,KIŠKUČIŲ" IR ,,MEŠKIUKŲ" GRUPEI UŽ DALYVAVIMĄ PASVALIO RAJONO BENDROJO UGDYMO MOKYKLŲ MOKINIŲ MUZIKOS FESTIVALYJE ,,DAINA GIMTINEI" (VADOVĖS I. TEKUTENĖ, G. BAGDONAVIČIŪTĖ, J. RAČKIENĖ)


 VILNIAUS LOPŠELIO-DARŽELIO ,,SAKALĖLIS" PADĖKA PEDAGOGEI RITUTEI BULKIENEI UŽ DALYVAVIMĄ RESPUBLIKINIAME IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO AMŽIAUS VAIKŲ GAMTOSAUGINIAME PROJEKTE ,,MŪSŲ MAŽIEJI SPARNUOTIEJI DRAUGAI"


  TARPTAUTINĖS KOMISIJOS VYKDOMOJO DIREKTORIAUS RONALDO RAČINSKO PADĖKOS RAŠTAS UŽ DALYVAVIMĄ PILIETINĖJE INICIATYVOJE ,,GYVASIS TAUTOS ŽIEDAS"


TARPTAUTINĖS KOMISIJOS DIREKTORIAUS RONALDO RAČINSKO PADĖKA BENDRUOMENEI UŽ DALYVAVIMĄ PILIETINĖJE INICIATYVOJE ,,ATMINTIS GYVA, NES LIUDIJA"


  PROJEKTO NEDELSK INICIATORĖS AGNĖS ZUOKIENĖS 2019 METŲ SERTIFIKATAS


VILNIAUS LOPŠELIS-DARŽELIS ,,GABIJĖLĖ" DĖKOJA STASEI BAGDONIENEI IR RITUTEI MILAŠIENEI UŽ DALYVAVIMĄ RESPUBLIKINĖJE IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO ĮSTAIGŲ VAIKŲ, TĖVŲ IR PEDAGOGŲ PARODOJE-AKCIJOJE ,,ŠILTOS DŽIAUGSMINGOS KALĖDOS"

2018 m.

VILNIAUS UNIVERSITETO BOTANIKOS SODO DIREKTORIUS DR. AUDRIUS SKRIDAILA APDOVANOJA PASVALIO LOPŠELIO-DARŽELIO ,,LIEPAITĖ" ,,SAULUČIŲ" GRUPĖS UGDYTINIŲ KOMANDĄ 2018 M. EKOLOGINIO KONKURSO ,,MANO ŽALIOJI PALANGĖ" LAUREATĘ


TARPTAUTINIS GAMTOSAGINIŲ MOKYKLŲ PROGRAMOS SERTIFIKATAS UŽ PASIEKIMUS DARNAUS VYSTYMOSI ŠVIETIMO SRITYJE IR KRYPTINGĄ ĮSTAIGOS BEI VISUOMENĖS APLINKOSAUGINIO VAIDMENS SIPRINIMĄ


 

KAUNO R. KARMĖLAVOS LOPŠELIO-DARŽELIO ,,ŽILVITIS" PADĖKA UŽ DALYVAVIMĄ RESPUBLIKINĖJE IKIMOKYKLINIO, PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO ĮSTAIGŲ VAIKŲ, TĖVŲ IR PEDAGOGŲ KŪRYBINIŲ DARBŲ PARODOJE ,,PLASTIKO PLANETA"


VšĮ ,,RV AGENTŪROS" DIREKTORĖS VAIDOS GRIŠKEVIČIENĖS PADĖKA ,,NYKŠTUKŲ" GRUPEI (PEDAGOGĖ R. MILAŠIENĖ" UŽ DALYVAVIMĄ KONKURSE IR PATEKUS Į PARODĄ ,,KITA FORMA" 2018


PASVALIO RAJONO SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO PAGALBOS TARNYBOS PAŽYMA. PASVALIO LOPŠELIO-DARŽELIO ,,LIEPAITĖ" BENDRUOMENĖ DALYVAVO KOMPLEKSINĖS PAGALBOS IKIMOKYKLINIO UGDYMO ĮSTAIGOMS PROGRAMOJE 2018 M. SPALIO-GRUODŽIO MĖN. ,,SPALVOTA VAIKYSTĖ"


PADĖKA PASVALIO LOPŠELIUI-DARŽELIUI ,,LIEPAITĖ" UŽ AKTYVŲ 5-OJO SOLIDARUMO BĖGIMO ORGANIZAVIMĄ IR NUOŠIRDŲ MOKINIŲ ĮKVĖPIMĄ DARYTI GERUS DARBUS. ORGANIZACIJOS ,,GELBĖKIT VAIKUS" GENERALINĖ DIREKTORĖ RASA DIČPETRIENĖ


PAŽYMĖJIMAS. PASVALIO LOPŠELIS-DARŽELIS ,,LIEPAITĖ" 2018-2019 M.M. DALYVAUJA TARPTAUTINĖJE VAIKŲ SOCIALINIŲ GEBĖJIMŲ UGDYMO PROGRAMOJE ,,ZIPIO DRAUGAI" 


PADĖKA L/D ,,LIEPAITĖ" ,,NYKŠTUKŲ" GRUPEI (PEDAGOGĖ RITUTĖ MILAŠIENĖ) UŽ DALYVAVIMĄ RESPUBLIKINĖJE IKIMOKYKLINIO UGDYMO ĮSTAIGŲ VAIKŲ, TĖVELIŲ IR PEDAGOGŲ FOTO PARODOJE, SKIRTOJE TARPTAUTINEI GYVŪNŲ DIENAI, ,,MANO MAŽIEJI DRAUGAI"


   PASVALIO LOPŠELIS-DARŽELIS ,,LIEPAITĖ" APDOVANOTA TARPTAUTINĖS TAIKOS DIENOS DALYVIO DIPLOMU (R. BULKIENĖ IR L. ŠATIENĖ)


  EMSI DIREKTORĖS JURGITOS ŠINDEIKĖS PADĖKA UŽ DALYVAVIMĄ VAIKŲ PIEŠINIŲ KONKURSE ,,KUO BŪSIU, KAI UŽAUGSIU"


 LR APLINKOS MINISTERIJA DĖKOJA PASVALIO LOPŠELIUI-DARŽELIUI ,,LIEPAITĖ" UŽ INICIATYVĄ IR KŪRYBIŠKUMĄ DALYVAUJANT 2017 M. LAPKRIČIO 18-26 D. EUROPOS ATLIEKŲ MAŽINIMO SAVAITĖS RENGINIUOSE 


  ASOCIACIJA GYVOJI PLANETA DĖKOJA PASVALIO LOPŠELIUI-DARŽELIUI ,,LIEPAITĖ" IR PEDAGOGĖMS AUKSUOLEI BALIŪNIENEI IR STASEI BAGDONIENEI UŽ DALYVAVIMĄ AKCIJOJE ,,ŠOKIS ŽEMEI"


LIETUVOS VAIKŲ IR JAUNIMO CENTRO DIREKTORIUS VALDAS JANKAUSKAS ĮTEIKĖ PASVALIO LOPŠELIUI-DARŽELIUI ,,LIEPAITĖ" DARNIOS MOKYKLOS ŽALIĄJĮ SERTIFIKĄ


LIETUVOS TAUTINIO OLIMPINIO KOMITETO PREZIDENTĖ DAINA GUDZINEVIČIŪTĖ ĮTEIKĖ PASVALIO LOPŠELIO-DARŽELIO ,,LIEPAITĖ" 2018 M. RESPUBLIKINIO IKIMOKYKLINIO UGDYMO ĮSTAIGŲ PROJEKTO ,,LIETUVOS MAŽŲJŲ ŽAIDYNĖS" KOMANDAI FINALININKEI DIPLOMĄ.


VAIKŲ LINIJA DĖKOJA PASVALIO LOPŠELIUI-DARŽELIUI ,,LIEPAITĖ" 2018 METŲ KOVO 19-25 DIENOMIS DALYVAVUS VEIKSMO SAVAITĖJE BE PATYČIŲ 20118


LIETUVOS VAIKŲ IR JAUNIMO CENTRO DIREKTORIUS VALDAS JANKAUSKAS DĖKOJA PASVALIO VAIKŲ LOPŠELIUI-DARŽELIUI ,,LIEPAITĖ" UŽ PASIRYŽIMĄ DARYTI GERUS DARBUS ŠALIA ESANTIEMS, SIEKIANT KURTI DRAUGIŠKESNĮ IR JAUKESNĮ PASAULĮ MUMS VISIEMS


 KLAIPĖDOS LOPŠELIS-DARŽELIS ,,VYTURĖLIS" DĖKOJA PASVALIO LOPŠELIO-DARŽELIO ,,LIEPAITĖ" PEDAGOGEI RITUTEI MILAŠIENEI UŽ AKTYVŲ IR KŪRYBINGĄ DALYVAVIMĄ RESPUBLIKINĖJE IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO AMŽIAUS VAIKŲ FOTO KOLIAŽŲ PARODOJE, SKIRTOJE LIETUVOS ŠIMTMEČIUI PAMINĖTI ,,YRA ŠALIS"


 PADĖKOS RAŠTAS PASVALIO LOPŠELIUI-DARŽELIUI ,,LIEPAITĖ", PEDAGOGĖMS RITUTEI MILAŠIENEI IR JADVYGAI RAČKIENEI UŽ AKTYVŲ DALYVAVIMĄ KONKURSE ,,SVEIKATIADOS IŠŠŪKIS-PIENO KOKTEILIS"


  ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS CENTRAS PAŽYMI, KAD RITUTĖ BULKIENĖ DALYVAVO RESPUBLIKINĖJE IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO ĮSTAIGŲ BENDRUOMENIŲ KŪRYBINIŲ DARBŲ PARODOJE-KONKURSE ,,ATVIRUKAS LIETUVAI"


KAUNO LOPŠELIS-DARŽELIS ,,RASYTĖ" DĖKOJA PASVALIO L/D ,,LIEPAITĖ" PEDAGOGEI RITUTEI BULKIENEI UŽ AKTYVŲ DALYVAVIMĄ RESPUBLIKINĖJE ERDVINIŲ DARBŲ PARODOJE ,,VELYKĖS SKRYBĖLAITĖ"


LIETUVOS TAUTINIO OLIMPINIO KOMITETO PREZIDENTĖS DAINOS GUDZINEVIČIŪTĖS PASIRAŠYTA PADĖKA PASVALIO LOPŠELIUI-DARŽELIUI ,,LIEPAITĖ" UŽ PAGALBĄ ORGANIZUOJANT IKIMOKYKLINIO UGDYMO ĮSTAIGŲ PROJEKTO ,,LIETUVOS MAŽŲJŲ ŽAIDYNĖS" I-ĄJĮ ETAPĄ


LIETUVOS TAUTINIO OLIMPINIO KOMITETO PREZIDENTĖS DAINOS GUDZINEVIČIŪTĖS PASIRAŠYTAS DIPLOMAS PASVALIO LOPŠELIO-DARŽELIO ,,LIEPAITĖ" KOMANDAI 2018 METŲ RESPUBLIKINIO IKIMOKYKLINIŲ UGDYMO ĮSTAIGŲ PROJEKTO II-OJO ETAPO LAURETEI


PANEVĖŽIO KASTYČIO RAMANAUSKO LOPŠELIS-DARŽELIS DĖKOJA PEDAGOGĖMS STASEI VALICKAITEI, RITUTEI MILAŠIENEI, JADVYGAI RAČKIENEI, AURELIJAI VALIUKAITEI UŽ DALYVAVIMĄ RESPUBLIKINĖJE KARPINIŲ AKCIJOJE ,,MŪSŲ LIETUVĖLĖ"


 TARPTAUTINĖ KOMISIJA NACIŲ IR SOVIETINIO OKUPACINIŲ REŽIMŲ NUSIKALTIMAMS LIETUVOJE ĮVERTINTI DĖKOJA UŽ DALYVAVIMĄ PILIETINĖJE INICIATYVOJE ,,GYVASIS TAUTOS ŽIEDAS".


 PADĖKA ,,SVEIKATIADOS" PIEŠINIŲ KONKURSO ,,METŲ LAIKAI PIETŲ LĖKŠTĖJE" NUGALĖTOJAMS.


 TARPTAUTINĖS KOMISIJOS VYKDOMASIS DIREKTORIUS RONALDAS RAČINSKAS DĖKOJA LOPŠELIUI-DARŽELIUI ,,LIEPAITĖ" UŽ DALYVAVIMĄ PILIETINĖJE INICIATYVOJE ,,ATMINTIS GYVA, NES LIUDIJA", SKIRTOJE PAMINĖTI SAUSIO 13-ĄJĄ - LAISVĖS GYNĖJŲ DIENĄ.


 IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO PEDAGOGŲ TARYBA DĖKOJA PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO ,,DRUGELIŲ" GRUPEI UŽ DALYVAVIMĄ IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO AMŽIAUS VAIKŲ ŠVENTĖJE ,,MAŽŲJŲ DOVANA LIETUVAI"


 RASEINIŲ LOPŠELIS-DARŽELIS ,,SAULUTĖ" DĖKOJA UŽ DALYVAVIMĄ RESPUBLIKINĖJE KŪRYBINIŲ DARBŲ PARODOJE ,,RAŠAU ŽODĮ LIETUVA"


 ŠIAULIŲ RAJONO DAUGĖLIŲ LOPŠELIS-DARŽELIS DĖKOJA UŽ KŪRYBIŠKUMĄ IR AKTYVŲ DALYVAVIMĄ RESPUBLIKINIAME PROJEKTE ,,AUSKIM, AUSKIM LIETUVOS ŠIMTMEČIO JUOSTĄ"

2017 m.

 LIETUVOS GERIAUSIO DARŽELIO DIPLOMAS. ŠIUO DIPLOMU PAŽYMIMA, KAD LOPŠELIS-DARŽELIS ,,LIEPAITĖ" UŽĖMĖ I-Ą VIETĄ SAVO SAVIVALDYBĖJE. ĮTEIKĖ SOCIALINIS PROJEKTAS ,,ŠVIETIMO GIDAS"


 PASVALIO RAJONO SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO PAGALBOS TARNYBA DĖKOJA ,,NYKŠTUKŲ" GRUPEI UŽ DALYVAVIMĄ KŪRYBINIŲ DARBŲ PARODOJE ,,NYKŠTUKO KALĖDOS"


 EITMINIŠKIŲ GIMNAZIJA DĖKOJA LAIMAI ŠATIENEI IR IRENAI TEKUTIENEI UŽ DALYVAVIMĄ TYRIME ,,DVYNUKŲ TYRIMAS"


 TARPTAUTINĖ KOMISIJA NACIŲ IR SOVIETINIO OKUPACINIŲ REŽIMŲ NUSIKALTIMAMS LIETUVOJE ĮVERTINTI DĖKOJA UŽ PRISIJUNGIMĄ PRIE PILIETINĖS INICIATYVOS, SKIRTOS PAMINĖTI TARPTAUTINĘ TOLERANCIJOS DIENĄ- LAPKRIČIO 16-ĄJĄ.


                 PASVALIO RAJONO SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO IR SPORTO SKYRIUS DĖKOJA SOLISTEI GODAI JASIŪNAITEI IR MENINIO UGDYMO PEDAGOGEI AUKSUOLEI BALIŪNIENEI UŽ DALYVAVIMĄ VAIKŲ IR MOKSLEIVIŲ TELEVIZIJOS KONKURSO ,,DAINŲ DAINELĖ" RAJONINIAME TURE


 KAUNO RAJONO LAPIŲ LOPŠELIS-DARŽELIS DĖKOJA UŽ KŪRYBIŠKUMĄ IR BENDRADARBIAVIMĄ VYKDANT VAIKŲ EKOLOGINĮ-MENINĮ PROJEKTĄ ,,KURIU GAMTAI"


  JURBARKO RAJONO SMALININKŲ LIDIJOS MEŠKAITYTĖS PAGRINDINĖS MOKYKLOS PADĖKA UŽ DALYVAVIMĄ RESPUBLIKINIAME KŪRYBINIAME PROJEKTE ,,RUDENS MANDALA"


  PASVALIO LOPŠELIO-DARŽELIO ,,LIEPAITĖ" PEDAGOGĖMS IR AUKLĖTINIAMS 2017 METŲ EKOLOGINIO KONKURSO ,,MANO ŽALIOJI PALANGĖ" DALYVIAMS.


 PADĖKA L/D ,,LIEPAITĖ" PEDAGOGĖMS R. MILAŠIENEI IR S. VALICKAITEI UŽ DALYVAVIMĄ KŪRYBINIŲ DARBŲ PARODOJE ,,LAIMĖS VARPELIS"


 PADĖKA L/D ,,LIEPAITĖ" PEDAGOGĖMS R. MILAŠIENEI IR S. VALICKAITEI UŽ KŪRYBIŠKUMĄ IR MENINĖS RAIŠKOS PUOSELĖJIMĄ VYKDANT PROJEKTĄ ,,LAIMĖS VARPELIS" 


 PADĖKOS RAŠTAS L/D ,,LIEPAITĖ" PEDAGOGĖMS R. MILAŠIENEI IR S. VALICKAITEI UŽ IŠMONĘ, ENTUZIAZMĄ IR DALYVAVIMĄ RESPUBLIKINĖJE KŪRYBINIŲ DARBŲ PARODOJE ,,LAIMĖS VARPELIS"


 PADĖKOS RAŠTAS L/D ,,LIEPAITĖ" PEDAGOGĖMS R. MILAŠIENEI IR S. VALICKAITEI UŽ KŪRYBIŠKUMĄ IR BENDRADARBIAVIMĄ VYKDANT RESPUBLIKINĮ PROJEKTĄ ,,LAIMĖS VARPELIS" 


AKCIJOJE „KURIAME JAUKIĄ MOKYKLOS APLINKĄ“ MŪSŲ LOPŠELIS-DARŽELIS ,,LIEPAITĖ" APDOVANOTA UŽ APLINKOS, SKATINANČIOS UGDYTINIŲ KŪRYBINGUMĄ, KŪRIMĄ, ĮTRAUKIANT TĖVUS Į KŪRYBOS PROCESĄ


 

  PADĖKA UŽ AKTYVŲ 4-ojo SOLIDARUMO BĖGIMO ORGANIZAVIMĄ IR NUOŠIRDŲ MOKINIŲ ĮKVĖPIMĄ DARYTI GERUS DARBUS 


 PADĖKOS RAŠTAS UŽ DALYVAVIMĄ PROGRAMOS ,,SVEIKATIADA" INICIATYVOSE IR SVEIKOS GYVENSENOS KULTŪROS PUOSELĖJIMĄ UGDYMO ĮSTAIGOSE


 

 PADĖKA UŽ DALYVAVIMĄ KŪRYBINIAME PROJEKTE "KIAULPIENIŲ SAULĖ" . Mūsų darželio vaikučiai kartu su auklėtojomis prisijungė prie Mažeikių r. Sedos darželio  kūrybinio projekto ,,Kiaulpienių saulė". 

 


  Diplomas pedagogei Aistei Tamošiūnienei respublikiniame mokymo priemonių ir jų aprašų konkurse, kurį organizavo Lietuvos vaikų ir jaunimo centras, pristatė metodinę priemonę ,,LIEŽUVIO IGNO MANKŠTELĖ" ir užėmė I-ą vietą.


 PADĖKA UŽ DALYVAVIMĄ RESPUBLIKINIAME PROJEKTE ,,UGNIS-DRAUGAS, UGNIS-PRIEŠAS" IR FILMO KŪRIMĄ PAGAL V. VAINILAIČIO PASAKĄ ,,EŽIO NAMAS" 


  PADĖKA ,,MOKOMĖS KARTU" KOMANDAI UŽ DALYVAVIMĄ RAJONINĖJE YPATINGŲ MOKINIŲ BEI PAGALBOS MOKINIUI SPECIALISTŲ METODINĖJE-PRAKTINĖJE KONFERENCIJOJE ,,MŪSŲ DARBELIAI-MŪSŲ DARBAI" 


 PADĖKA UŽ KŪRYBIŠKUMĄ DALYVAUJANT TARPTAUTINĖJE KŪRYBINIŲ DARBŲ PARODOJE ,,VELYKŲ MEDIS" 


PADĖKOS RAŠTAS AUKLĖTOJOMS S. VALICKAITEI, R. MILAŠIENEI, R. BULKIENEI UŽ VAIKŲ PASKATINIMĄ DALYVAUTI RESPUBLIKINIAME PIEŠINIŲ KONKURSE ,,LIETUVOS PAUKŠČIAI 2017" 


 PADĖKA R. AUKŠČIONIENEI IR STASEI BAGDONIENEI UŽ MOKINIŲ KŪRYBIŠKUMO IR PATRIOTIŠKUMO UGDYMĄ LIETUVOS MOKSLEIVIŲ PLAKATO IR ATVIRUKO KONKURSE ,,KOVO 11-OJI"


 ŠOKIO ŽEMEI DALYVIO PAŽYMĖJIMAS 


PADĖKA UŽ PUIKŲ PASIRODYMĄ TARPTAUTINĖS ŠOKIO DIENOS ŠVENTĖJE ,,ŠOK IR NESUSTOK 2017"


  Padėka už dalyvavimą RESPUBLIKINĖJE GERUMO AKCIJOJE „KOJINYTĖS MAŽIAUSIAM KLAIPĖDIEČIUI“ 


,,Gyvasis tautos žiedas" 


 Sniego karalystė 2017

 


 Papuoškime prijuostę tautiniais ornamentais 


 ,,Žaliasis virusas" 

2016 m.

2016 metai 

 Teatro uždangą praskleidus.


   Padėka už 3-ojo solidarumo bėgimo organizavimą.


   Padėka už dalyvavimą kūrybiniame plenere ,,Piešiu meilės juostą mamai 2016".


 Tarptautinės Gamtosauginių mokyklų programos apdovanojimo sertifikatas.


 Padėka už atsakingą požiūrį į aplinką ir aplinkosauginių idėjų populiarinimą bendruomenėje bei dalyvavimą konkurse ,,Kita forma mokinys. Ekobendruomenė"


 Padėka už aplinkos funkcionalumą dalyvaujant akcijoje ,,Kuriame jaukią mokyklos aplinką"


 Padėka už dalyvavimą Sveikatiados programoje.


 Padėka už kūrybiškumą, nuoširdų bendradarbiavimą bei norą tobulėti įgyvendinant projekto ,,Laimingas vanduo" veiklas.


   Padėka už dalyvavimą ekologinio švietimo projekte ,,Saulėto oranžinio traukinio kelionė per Lietuvą". 

2015 m.

2015 metai

 Tarptautinės Gamtosauginių mokyklų programos apdovanojimo sertifikatas.


 Padėka už dalyvavimą angliškos dainos šventėje-konkurse,


 

 

 Padėka už dalyvavimą ,,Veiksmo savaitė BE PATYČIŲ".


  Padėka už 2-ojo solidarumo bėgimo organizavimą.


 

  PADĖKA AUKLĖTOJAI RITUTEI MILAŠIENEI UŽ 2015 M. JUDĖJIMO SAVAITĖS RENGINIO ORGANIZAVIMĄ.


 

  LIETUVOS TAUTINIO OLIMPINIO KOMITETO PREZIDENTĖS DAINOS GUDZINEVIČIŪTĖS PADĖKA UŽ 2015 M. JUDĖJIMO SAVAITĖS RENGINIO ORGANIZAVIMĄ. 

2014 m.

2014 metai

 Padėka už dalyvavimą renginyje ,,Olimpinių spalvų savaitė"


 Diplomas darželiui-mokyklai ,,Liepaitė" komandai konkurse ,,Sveikuolių sveikuoliai", laimėjus III vietą.


 Tarptautinės Gamtosauginių mokyklų programos apdovanojimo sertifikatas


  PADĖKA UŽ DALYVAVIMĄ TV KONKURSO ,,DAINŲ DAINELĖ" RAJONINIAME TURE.


  PADĖKA UŽ DALYVAVIMĄ RESPUBLIKINĖJE AKCIJOJE ,,EKOGIRLIANDA", SKIRTOJE ŽEMĖS DIENAI PAMINĖTI

2013 m.

2013 metai

 Padėka už dalyvavimą konkurse ,,Sveikuolių sveikuoliai"


Padėka už dalyvavimą konkurse ,,Sveikuolių sveikuoliai".


  Padėka už dalyvavimą nacionaliniame renginyje ,,Sveikatą stiprinančių mokyklų banga per Lietuvą".


 Tarptautinės Gamtosauginių mokyklų programos apdovanojimo sertifikatas.  

2012 m.

2012 metai

 Programos ,,Įveikiame kartu" pažymėjimas. 


 Kompanijos ,,Litter less" pažymėjimas.


 Programos ,,Zipio draugai" pažymėjimas.


 2012 metų gegužį Gamintojų ir Importuotojų Asociacija, UAB ,,Atliekų tvarkymo centras", VšĮ ,,Problemų sprendimo centras" Padėkos raštu apdovanojo Pasvalio darželį-mokyklą ,,Liepaitę" už aktyvų dalyvavimą akcijoje ,,Mano miestelis be pavojingų atliekų".


 Tarptautinės Gamtosauginių mokyklų programos apdovanojimo sertifikatas. 

2011

2011 metai

 2011 metais švietimo ir mokslo ministras Gintaras Steponavičius Padėkos raštu apdovanojo darželį–mokyklą „Liepaitė“, šalies „Geriausiai tvarkomos mokyklų aplinkos apžiūros – konkurso 2011 metais“ laimėtoją, už ilgametį sistemingą ir racionalų aplinkos tvarkymą ir kraštovaizdžio kūrimo viziją.


 Padėka Pasvalio darželiui-mokyklai ,,Liepaitė" gražiai tvarkančiam aplinką ir Bendrovių, įstaigų, įmonių tarpe užėmusiam I-ąją vietą.


 Padėka Pasvalio darželiui-mokyklai ,,Liepaitė" už bendruomenės kūrybiškumo ugdymą, puoselėjant tvarkingą aplinką.


 Tarptautinės Gamtosauginių mokyklų programos apdovanojimo sertifikatas.


 Padėkos raštas 3 klasės šokių kolektyvui. 

2010 m.

2010 metai

Tarptautinės Gamtosauginių mokyklų programos apdovanojimo sertifikatas. 

2009 m.

2009 metai

Padėka pirmiesiems mokomojo internetomportalo Mokinukai.lt vartotojams.

2008 m.

2008 metai

Padėka Pasvalio darželio-mokyklos ,,Liepaitė" komandai už puikų pasiruošimą ,,Šviesoforo varžyboms.  

2006 m.

2006 metai 

2006 -09- 16 Pasvalio rajono savivaldybė apdovanojo padėkos raštu už gražiai sutvarkytą darželio-mokyklos aplinką ir Pasvalio rajono aplinkos tvarkymo konkurse laimėjus II vietą.

2005 m.

2005 metai

2005-10-05 Pasvalio rajono savivaldybė padėkos raštu apdovanojo darželio-mokyklos ,,Liepaitė" bendruomenę, akcijoje ,,Kuriame jaukią mokyklos aplinką" užėmusią II vietą.


 Pasvalio darželio-mokyklos ,,Liepaitė" komanda zoninėse ,,Šviesoforo varžybose užėmė I vietą.


 Pasvalio darželio-mokyklos ,,Liepaitė" komanda rajono ..Šviesoforo varžybose užėmė III vietą. 

2004 m.

2004 metai

  2004-10-01 Pasvalio rajono savivaldybė Mokytojo dienos proga padėkos raštu apdovanojo darželio-mokyklos ,,Liepaitė" bendruomenę, už gerą pasiruošimą akcijai ,,Kuriame jaukią mokyklos aplinką".


  Padėka Pasvalio darželio-mokyklos ,,Liepaitė" pedagogams už dalyvavimą respublikinėje parodoje ,,Vaikų bei moksleivių gebėjimų ir kompetencijų ugdymo patirtis Pasvalio rajono švietimo įstaigose.


 Pasvalio darželio-mokyklos ,,Liepaitė" komanda konkurse ,,Šypsenos šventė" laimėjo I-ą vietą.


  Pasvalio darželio-mokyklos ,,Liepaitė" komanda konkurse ,,Šypsenos šventė" laimėjo II-ą vietą. 


 Pasvalio darželio-mokyklos ,,Liepaitė" komanda konkurse ,,Šypsenos šventė" laimėjo I-ą vietą.

2003 m.

2003 metai

 Pasvalio darželio-mokyklos ,,Liepaitė" komandai rajono pradinių mokyklų ir mokyklų darželių 3-4 klasių kvadrato varžybose iškovojusią II-ą vietą.


 Pasvalio miesto mokyklos -darželio ,,Liepaitė" bendruomenei akcijoje ,,Kuriame jaukią mokyklos aplinką" užėmusiai III-ią vietą. 

2002 m.


2002 metai

Pasvalio darželio-mokyklos ,,Liepaitė" komanda rajono konkurse ,,Sveikuolių sveikuoliai" užėmė III vietą.

 

2000 m.

2000 metai

Pasvalio ,,Liepaitės" darželio-mokyklos komanda, rajono pradinių mokyklų kvadrato varžybose užėmė III-ią vietą 

1990 m.

1990 metai

 Lopšeliui-darželiui ,,Liepaitė" 1990 m. aplinkos tvarkymo apžiūroje užėmusiai II-ą vietą.