Kontaktai

 Lopšelio-darželio ,,Liepaitė" direktorė - Aldona Piragienė

 Direktoriaus pavaduotoja ugdymui - Inga Černiauskienė

 Direktoriaus pavaduotoja ūkiui - Angelė Šiaučiulienė

 Vyr. buhalterė - Ilona Baltrušiūnienė

 Mitybos specialistė - Violeta Ragauskaitė

 Raštvedė - Algima Kairienė

  Aldona Piragienė - direktorė

 Inga Černiauskienė - direktoriaus pavaduotoja ugdymui 

 Ilona Baltrušiūnienė - vyr. buhalterė

Angelė Šiaučiulienė- direktoriaus pavaduotoja ūkiui

 Algima Kairienė - raštvedė

  Violeta Ragauskaitė - mitybos specialistė