Korupcijos prevencija

Atnaujinta: Šeštadienis, 17 Kovas 2018

PASVALIO LOPŠELIO-DARŽELIO ,,LIEPAITĖ" DIREKTORIAUS ĮSAKYMAS DĖL KORUPCIJOS PREVENCIJOS 2017-05-16 DV-35

KORUPCIJOS PREVENCIJOS TVARKOS APRAŠAS

KORUPCIJOS PREVENCIJOS 2017-2020 M. PROGRAMA

KORUPCIJOS PREVENCIJOS PROGRAMOS PRIEMONIŲ PLANAS

ANKETA APIE KORUPCIJOS PREVENCIJOS PRIEMONIŲ VYKDYTOJUS/ATSAKINGUS ASMENIS

KORUPCIJOS PREVENCIJOS 2017 M. ATASKAITA