Kontaktai

    Inga Černiauskienė - direktorė

 direktoriaus pavaduotoja ugdymui 

 Ilona Baltrušiūnienė - vyr. buhalterė

Angelė Šiaučiulienė- direktoriaus pavaduotoja ūkiui

 Algima Kairienė - raštvedė

  Violeta Ragauskaitė - mitybos specialistė