Stabdomas ugdymo procesas

Atsižvelgiant į nepalankią koronaviruso (COVID-19) epidemiologinę situaciją Pasvalio rajone, Administracijos direktoriaus įsakymu įvestos griežtesnės karantino sąlygos švietimo įstaigoms.

Dėl Pasvalio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. gruodžio 4 d. įsakymo Nr. DV-835 „Dėl Infekcijų plitimą ribojančio režimo Pasvalio rajono savivaldybės švietimo įstaigose taikymo“ pakeitimo: 

,,Rekomenduoju nuo 2020 m. gruodžio 7 d. iki 2021 m. sausio 8 d. Savivaldybės švietimo įstaigose, vykdančiose ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, vykdyti tik vaikų (kurių tėvai ekstremaliosios situacijos metu privalo dirbti) priežiūrą, o ikimokyklinį ir priešmokyklinį ugdymą organizuoti nuotoliniu būdu.

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/e56c3c40413511eb8d9fe110e148c770 

Todėl nuo 2020 m. gruodžio 7 d. iki 2021 m. sausio 8 d. lopšelyje-darželyje ,,Liepaitė" vykdoma priežiūra, o ugdymas - nuotolinis. Veiks 4 grupės.